keskiviikko 5. joulukuuta 2012

Kokemuksia digikynän käytöstä lukion pitkän matematiikan opetuksessa
Kokeilimme digikynän käyttöä kolmessa rinnakkaisessa pitkän matematiikan opetusryhmässä. Opiskelijat saivat oppitunnilla suoritettavakseen kaksi näytetehtävää, joihin he vastasivat digikynällä. Tehtävät olivat toisen asteen yhtälön sovellustehtäviä, joihin opiskelijat eivät olleet etukäteen valmistautuneet. Tehtävissä vaadittavat tiedot oli opetettu aikaisemmilla tunneilla.

Toisen asteen yhtälöiden sovellustehtävät koetaan usein vaikeiksi lukion ensimmäisen luokan opiskelijoiden keskuudessa. Aihepiiri valikoitui näytetehtäviin juuri tästä syystä, koska halusimme nähdä opiskelijoiden ajatuskulun tehtävää ratkaistaessa. Ohjeistimme kurssilaisia kirjaamaan kaiken pohdintansa paperille, jolloin näimme myös minkälaisia yritelmiä tehtäviin tuli, mutta myös ajatuskulun ja päättelyn kehittymistä. 

Mielenkiintoista oli havaita, että opiskelijoilla oli suuria vaikeuksia tiedostaa, mitä tarkoittavat esimerkiksi matemaattiset peruskäsitteet tulo ja neliö. Huolestuttavaa heidän kannaltaan on peruskäsitteistön heikko hallinta sekä matematiikan opiskelun mieltäminen pelkästään laskemiseksi. Teoria-asioiden opiskelu vaikuttaa olevan monilta osin puutteellista.

Näytetehtävien tekemistä jatketaan myös kuluvassa jaksossa. Aihepiiri vaihtuu geometriaan, johon digikynä tarjoaa hienon mahdollisuuden hahmottaa tilanne kuviolla ja selittää sitä sanallisesti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti