maanantai 13. toukokuuta 2013

Digikynäilyä RUB2 ruotsin kurssillaRinnakkaisryhmänsä tapaan myös 4. jakson RUB2 kurssin opiskelijat käyttivät digikynää osana kurssin opiskeluaan. Kurssi oli opetusharjoittelijoiden kokonaisuudessaan toteuttama, ja näin hekin pääsivät käyttöopastuksen ja yhteisen ideoinnin jälkeen kokeilemaan, miten digikynä soveltuu ruotsin opiskeluun. 

Tällä kurssilla kynää käytettiin kahdella eri tavalla: oppilaat tekivät kynällä tekstin sisällön ymmärtämistä testaavan tehtävän ja opetusharjoittelija laati kynällä opiskelijoille itseopiskelumateriaaliksi kertauspaketin, johon oppilaat saivat tutustua itsenäisesti kotona kokeeseen valmistautuessaan. Oppilaiden tehtävä oli laatia ajatuskartta ruotsiksi kurssiin kuuluvasta tekstistä ja sisällyttää myös ääni tuotokseensa, jotta kirjallisen luovan tekemisen lisäksi saatiin harjoiteltua myös suullista kielitaitoa. Opetusharjoittelijan osuudessa harjoittelija laati malleja ja esimerkkilauseita koealueeseen kuuluvista kielioppiasioista äänen kera samaan tapaan kuin oppitunnillakin.

Opetusharjoittelijoiden työpanos oli erinomainen. Laadittu kertauspaketti oli hyvin havainnollinen ja selkeä. Opetusharjoittelijoiden keräämissä digikynäkokeilua koskevissa palautteissa myös oppilaspalaute oli hyvä. Kertauspakettia pidettiin yksityisopetuksen kaltaisena opetusmuotona ja se koettiin hyödylliseksi oppimisen kannalta. Myös opettajan kannalta tämäntyyppinen kertausmateriaalin tuottaminen on varteenotettava vaihtoehto varsinkin tiivistahtisilla lukiokursseilla, joilla kertaamiseen jäävä aika on valitettavan vähäinen. 

Oppilaiden tehtävien osalta kohtasimme enemmän teknisiä ongelmia, mutta tälläkin kertaa niistä selvittiin. Teknisten asioiden suhteen jää vielä kuitenkin kehittämisen varaa, mikäli kyniä jatkossa käytetään opiskelussa, sillä nopeatempoinen kurssimuotoinen opiskelu ei salli suuria poikkeamia eikä ajan tuhlaamista teknisiin seikkoihin. Tiedon siirron ja purkamisen tulee tapahtua sujuvasti ja helposti, jotta kynä palvelee tarkoitustaan oppimisen ja opetuksen monipuolistajana sen sijaan, että se koettaisiin ylimääräisenä hidasteena.

Opetusharjoittelijat kirjoittivat myös omasta näkökulmastaan ajatuksiaan digikynäkokeilusta. Heidän mietteensä löytyvät myös blogista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti